Przez Aktywność do Radości mimo Sędziwości

Rządowy Program na rzecz Aktywności społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 ZAJĘCIA  ARTYSTYCZNE

 • Zajęcia taneczne:
  Szkoła Podstawowa nr 37 na Osiedlu Karpackim – poniedziałki  godz. 17:00
  Gimnazjum nr 15 w Wapienicy – środy godz.: 15:00
  Prowadzi Elżbieta Barwicka-Picheta
 • Zajęcia muzyczno- wokalne
  Trwają uzgodnienia z seniorami w Jaworzu i Hałcnowie.
 • Zajęcia teatralne
  Dom Kultury w Olszówce – czwartki godz.: 9: 45
  Jasienica trwają uzgodnienia z seniorami

SZKOŁA  BABCI  I  DZIADKA  w  Nieledwi:

        I termin: 20 – 26 lipiec

        II termin: 24 – 30 sierpień

        Szczegóły wkrótce. 

CZWARTKI  Z  WOLONTARIUSZAMI  60+ w „Bazyliszku”
Kawiarnia „Bazyliszek” – uzgadniamy termin

WOLONTARIUSZE  60 +

Kontakt z opiekunem Marzeną Kłapcią:  605 463 486

Bielsko-Biała – ulica Kreatywna

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Szkolenie streetworkerów:

I termin: 27.06.-.28.06.
II termin: 04.07.- 05.07. 2015r.

Zapraszamy zainteresowane osoby do wypełnienia ankiety poniżej, lub przesłania jej na adres:
tppbielsko@gmail.com / marzenaklapcia@gmail.com

Terminy treningu metodycznego ustalane będą z grupą po treningu wstępnym.
Szkolenie odbędzie się w naszej siedzibie przy ul. Krasińskiego 5a w Bielsku-Białej.
Godziny szkolenia przekażemy telefonicznie lub mailowo.

Uwaga: Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Osoby które zdecydują się na działania streetworkerskie, będą gotowe superwizować swoją pracę otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności pracy ulicznej.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Witamy w zespole osób kreatywnych z „otwartą głową i sercem”.

Szkoła Babci i Dziadka 2014: wolontariusze 60+

Projekt skierowany był
do grupy 120 seniorów, mieszkańców Bielska-Białej. Zorganizowaliśmy
 „Szkołę Babci i Dziadka”
– przygotowując
36 seniorów do roli przyszywanych babć
i dziadków. Skontaktowaliśmy seniorów z dziećmi ze świetlic środowiskowych z Nieledwi i Bielska-Białej. Nawiązały się znakomite relacje międzypokoleniowe. 

Do dziś trwają relacje
ii wzajemne kontakty.

 Projekt „Przez Aktywność do Radości mimo Sędziwości”
w 2015 r.  jest rozwinięciem działań
z lat ubiegłych. Przeprowadzimy kolejne edycje szkoły Babci
i Dziadka dla łącznej liczby 24 seniorów – mieszkańców Bielska
-Białej. Seniorzy poznają metodę T. Gordona i korzystając z niej staną się wolontariuszami pomagającymi dzieciom w trudnych sytuacjach, przekazującymi swoje liczne umiejętności.  Ważnym elementem projektu będą działania artystyczne w wyniku których powstanie przedstawienie obejmujące taniec, śpiew i teatr. Scenariusz oparty zostanie na historycznym przekazie opisującym miłość zbójnika Klimczoka do Klementyny Sułkowskiej. Projekt realizowany będzie w Bielsku-Białej i najbliższej okolicy oraz we wsi Nieledwia (Gmina Milówka) w okresie od 01-06-2015 do 31-12-2015 r. 

Projekt: „Szkoła Babci i Dziadka- wolontariusze 60+” jest współfinansowany ze środków ASOS 2014-2020

asos