Szkoła Babci i Dziadka 2014: wolontariusze 60+

Projekt skierowany był
do grupy 120 seniorów, mieszkańców Bielska-Białej. Zorganizowaliśmy
 „Szkołę Babci i Dziadka”
– przygotowując
36 seniorów do roli przyszywanych babć
i dziadków. Skontaktowaliśmy seniorów z dziećmi ze świetlic środowiskowych z Nieledwi i Bielska-Białej. Nawiązały się znakomite relacje międzypokoleniowe. 

Do dziś trwają relacje
ii wzajemne kontakty.

 Projekt „Przez Aktywność do Radości mimo Sędziwości”
w 2015 r.  jest rozwinięciem działań
z lat ubiegłych. Przeprowadzimy kolejne edycje szkoły Babci
i Dziadka dla łącznej liczby 24 seniorów – mieszkańców Bielska
-Białej. Seniorzy poznają metodę T. Gordona i korzystając z niej staną się wolontariuszami pomagającymi dzieciom w trudnych sytuacjach, przekazującymi swoje liczne umiejętności.  Ważnym elementem projektu będą działania artystyczne w wyniku których powstanie przedstawienie obejmujące taniec, śpiew i teatr. Scenariusz oparty zostanie na historycznym przekazie opisującym miłość zbójnika Klimczoka do Klementyny Sułkowskiej. Projekt realizowany będzie w Bielsku-Białej i najbliższej okolicy oraz we wsi Nieledwia (Gmina Milówka) w okresie od 01-06-2015 do 31-12-2015 r. 

Projekt: „Szkoła Babci i Dziadka- wolontariusze 60+” jest współfinansowany ze środków ASOS 2014-2020

asos