TANIEC TEATR I ŚPIEW

 • Pełną parą taniec rozwija się w Wapienicy pod kierunkiem P. Eli Pichety Zakupiliśmy już odpowiednie materiały na stroje (spódnice, chusty góralskie, korale)
 • Teatr jest już gotowy ze spektaklem w Olszówce pod kierunkiem P. Krysi Pryszczyk. Stroje dworskie przymierzone w teatrze. Brakuje nam jeszcze 4 spodni góralskich
  z kamizelkami i jednych kierpców.• Pełną parą taniec rozwija się w Wapienicy pod kierunkiem P. Eli Pichety Zakupiliśmy już odpowiednie materiały na stroje (spódnice, chusty góralskie, korale)

  • Teatr jest już gotowy ze spektaklem w Olszówce pod kierunkiem P. Krysi Pryszczyk. Stroje dworskie przymierzone w teatrze. Brakuje nam jeszcze 4 spodni góralskich
  z kamizelkami i jednych kierpców.

  • Śpiew rozwija się doskonale w Hałcnowie pod kierunkiem P. Agnieszki Dylik

  • Scenariusz do etiud teatralno-muzyczno-tanecznych napisał wierszem i prozą
  P. Juliusz Wątroba bielski poeta, literat i satyryk w jednej osobie. Materiały
  o autentycznej historii miłości Klementyny Sułkowskiej do zbójnika Klimczoka zebrał skrzętnie bielski historyk P. Jacek Proszek. Powstało 200 stronicowe dzieło ku rozpaczy P. Juliusza, który to musiał w wierszu i skondensowanej prozie pomieścić!!!