Ulica Kreatywna z dofinansowaniem UM Bielsko-Biała

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że Miasto Bielsko-Biała wspiera nasze działania.
Szukajcie nas na podwórkach, ulicach, placach zabaw, ale również w Klubie przy ul. Komorowickiej 122, drop-in center przy Piastowskiej 4 i pod adresem Wzgórze 19!
Ten rok zapowiada się dla nas wyjątkowo, ale o tym pewno będzie czas jeszcze napisać
To kolejny rok, kiedy otrzymana dotacja pozwoli nam działać na ulicach, podwórkach Bielska-Białej oraz w Klubie przy ul. Komorowickiej 122
plakat_UMBB

Informacja o trwałości projektu „Ulica Kreatywna – poszerzenie oferty wsparcia.”

EFS_kolor_poziom_rgb

Informujemy, że zakończyliśmy projekt „Ulica Kreatywna – poszerzenie oferty wsparcia.” realizowany w okresie od 2019-08-01 do 2021-12-31 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs nr wniosku:WNP-RPSL.09.02.05-24-05GE/18-006-02

Po zakończeniu realizacji projektu Wnioskodawca zapewnia utrzymanie 5 miejsc – zgodnie ze wskaźnikiem: „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”.

Po zakończeniu dofinansowania prowadzimy działalność: zespołu interwencyjnego, mentora rodziny, psychologa, prawnika oraz pedagoga – usługi te są nieodpłatne dla ich odbiorców.

efs1

 

W roku 2023 nadal realizujemy zadnia związane z prowadzeniem placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla 84 uczestników, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 20 uczestników.

Świadczymy również poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne, prawne oraz mentora rodziny i terapeuty uzależnień. Wszystkie usługi są bezpłatne.

W roku 2022 z oferty wsparcia w ramach placówki wsparcia dziennego w  formie pracy podwórkowej skorzystało ponad 100 dzieci.

 

Ogromne wyróżnienie!

Dobre wiadomości spływają do nas ostatnio:
Fundacja MALAK dziękujemy! ❤
strona5
Dzięki Wam i ogromowi wsparcia ludzi z dobrymi serduchami, będziemy mogli działać więcej, bardziej i mocniej! 🙂
Tak ogromne wyróżnienie, pozwoli nam jeszcze aktywniej działać na ulicach miasta #BielskoBiała!
Poprzez pracę podwórkową i pomoc psychologiczną, wspólnymi siłami zawalczymy o to, by nikt nie był NIEWIDZIALNY ❤strona4

Zakończenie zrzutki!

Wczoraj zakończyła się nasza akcja #KreatywnaPiątka – udało nam się zebrać ponad 15 000 zł na remont Ulicy Kreatywnej 🙂
Nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu! Jesteśmy MEGA wdzięczni i chcemy podziękować każdemu z 344 wpłacających, kto wsparł naszą akcję „Piątakiem”, o którego prosiliśmy (choć osób wpłacających „jedynie” 5 zł, było bardzo niewiele 😃 )
Dziękujemy, też wszystkim, którzy udostępniali i wysyłali w świat info o naszych działaniach! Udało nam się znaleźć również kilku rzeczowych darczyńców, którzy pomagali nam poza Internetem 🙂
Na sam koniec dziękujemy również naszej ekipie, która postanowiła się nagrać i opowiedzieć o naszych działaniach 🙂
WSZYSCY jesteście niesamowici ❤
O wszystkich działaniach, związanych z remontami będziemy Was oczywiście informować niebawem 🙂 a poniżej możecie zobaczyć wizualizacje jednego z miejsc, które będziemy remontować w najbliższym czasie :)
strona strona2 strona3

Informacja o trwałości. Zakończenie realizacji projektu: „Ulica Kreatywna – KORKI w mieście (…)”

EFS_kolor_poziom_rgb

Informacja o trwałości. Zakończenie realizacji projektu:

„Ulica Kreatywna – KORKI w mieście. Poszerzenie wsparcia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej.”

Informujemy o zakończeniu projektu  „Ulica Kreatywna – KORKI w mieście. Poszerzenie wsparcia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej.” realizowany w okresie od 2020-07-01 do 2022-12-31 na terenie Bielska-Białej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny)  dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne  dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne  dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

Nr wniosku: WND-RPSL.09.02.05-24-01CA/20-007

W okresie trwałości Projektu Wnioskodawca umożliwia skorzystanie z usług przez potencjalnych odbiorców W roku 2023  prowadzimy działalność zespołu interwencyjnego, drop-in Centre oraz koordynatora korepetycji (wolontariatu)- usługi te są nieodpłatne dla ich odbiorców.

Po zakończeniu realizacji projektu Wnioskodawca zapewnia utrzymanie właściwych wskaźników odpowiednio:

  • Dla zadania 1: Stworzenie nowych miejsc w funkcjonującej placówce wsparcia dziennego „Ulica Kreatywna”. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu = 2,00

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu = 2

  • Dla zadania 2: Rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez rozszerzenie oferty wsparcia „Ulicy Kreatywnej” – placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej o drop-in centre (Punkt).

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu =1

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu =1

  • Dla zadania 3: Rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez rozszerzenie oferty wsparcia „Ulicy Kreatywnej” – placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej o bezpłatne douczanie i korepetycje.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu= 1

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu= 1

Ulica-Kreatywna_tablica-120x80cm-page-001

Sprawozdanie z realizacji:

Zadanie 1:

W ramach zadania stworzyliśmy zespół dwóch pracowników/ streetworkerów – wychowawców, którzy działają jako zespół interwencyjny. Od początku realizacji projektu zespół pracował zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku, dzięki czemu mieliśmy możliwość zobaczenia „naocznie” jak skutecznym narzędziem staje się praca „out Reach” – w standardzie streetworkingu. W połączeniu ze świetnie sprawdzającym się Drop-in Centre na Piastowskiej praca podwórkowa (streetworking) nabrał kompleksowego wymiaru, a przyjęte przez nas założenia czasem były zbyt ostrożne.

Zespół interwencyjny, konsekwentnie pracując z młodzieżą na relacji zbudował wśród młodych ludzi bardzo mocne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.

W realizacji tego zadania, jak i całego projektu mieliśmy duże wyzwania, gdyż – z zamierzenia- chcieliśmy do nich dotrzeć.

Obecny etap relacji zespołu z młodymi ludźmi „z ulicy” pozwala nam myśleć o jeszcze większym zaangażowaniu ich w funkcjonowanie drop-in centre, warsztaty, działania profilaktyczne i wychowawcze. Nieustannie staramy się proponować im różne aktywności do wyboru- nawiązujące do ich potrzeb, choć dużo miejsca poświęcane jest na rozmowy – dawanie uwagi.

Jest to etap, w którym granica pomiędzy tym co na ulicy, a tym co „w murach” zaczęła się zacierać. Jest to również bardzo ważny element w pracy wychowawczej, gdyż od niego zależy skuteczność naszych dalszych działań i przyszłość tych osób.

Niezależnie od tego, ogromnym sukcesem grupy streetworkerów jest doprowadzenie do takiej sytuacji, że młodzi ludzie, znajdując się w sytuacji kryzysowej, zgłaszają się do nas.

Pracownicy zespołu często są pierwszymi dorosłymi, do których się zwracają licząc na otrzymanie pomocy. Nieodzownym elementem pracy streetworkerów, oprócz stałych i regularnych spotkań, jest informowanie młodych ludzi o dostępnych możliwościach uzyskania wsparcia, kontakt z młodzieżą i organizowanie różnorodnych form pomocy, czy zagospodarowania czasu wolnego. Poza stałą grupą do której zespół kieruje swoje działania, nieustannie monitorowaliśmy również inne, wytypowane wcześniej miejsca w mieście, tj. Plac Zabaw przy ul. Zielonej, Jordanek, Park Słowackiego oraz okolice Centrum Handlowego Sfera.

Praca zespołu interwencyjnego jest kontynuowana po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z wypracowanymi w trakcie jego realizacji, najlepszymi metodami i zdobytym doświadczeniem.

Zadanie 2:

Zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku, stworzyliśmy drop-in centre – przyjazne miejsce, do którego młodzi ludzie mogą przyjść, gdzie nie ma przymusu brania udziału w zajęciach, za to można po prostu porozmawiać z innymi, napić się herbaty, zjeść, skorzystać z Internetu, ładowarki do telefonu, czy wypożyczyć nieodpłatnie rower. Drop-in centre to również przestrzeń, w której odbywają się korepetycje, poradnictwo indywidualne dla tych spośród młodych ludzi, którzy jeszcze nie kwalifikują się do codziennego uczestniczenia w świetlicach, a poziom relacji i współpraca ze streetworkerami rokuje pozytywne zmiany. W trakcie projektu zmuszeni byliśmy do zmiany lokalizacji – z początkowej na Sixta 15 na obecną – na Piastowskiej 4, co wynikało ze zbyt dużego zainteresowania miejscem ze strony młodzieży i problemami w komunikacji z sąsiedztwem. W obu tych miejscach stworzyliśmy zbliżoną formułę. Pierwsze (wejściowe) pomieszczenie, to część, która pozwala na przygotowywanie kawy, herbaty, przygotowywanie kanapek czy upieczenie ciasta oraz pozostałe pomieszczenia tzw. część wypoczynkowa – gdzie uczestnicy mogą odpocząć, obejrzeć np. mecz w TV czy film na ekranie projektora, pograć w Ping[1]Ponga lub w piłkarzyki albo odrobić lekcje. Jest również w miarę izolowana część, w której mogą być prowadzone rozmowy indywidualne, czy poradnictwo. W okresie realizacji projektu funkcję wychowawcy pełniło kilka osób – każda z nich nadawała określony charakter. Na naszą korzyść działał też czas – młodzi ludzie coraz chętniej odwiedzali drop-in centre, nawet nie mając wcześniejszego kontaktu z Ulicą Kreatywną. W ostatnim okresie, chcąc zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa, zmuszeni byliśmy wprowadzać ograniczenia w ilości młodzieży odwiedzającej drop-in Centre. Zbyt duża popularność w połączeniu z charakterystycznymi zachowaniami młodych ludzi w okresie dorastania zaczęła nas (dosłownie) przerastać. Wprowadziliśmy bardziej rygorystyczne zasady, limity. Zmieniliśmy również lokalizację warsztatów i korepetycji, pozyskując dla tych celów zupełnie nowe pomieszczenia. Wśród osób korzystających z oferty drop-in centre byli młodzi ludzie traktujący to miejsce jako swój dom – przychodząc codziennie na całe 4 godziny, byli tacy którzy pojawiali się rzadziej ale regularnie, orazi tacy, którzy wpadali spontanicznie – w poszukiwaniu wychowawcy, znajomego albo przychodząc „bo znajomy mówił, że tutaj jest fajnie”. Stworzone przez nas miejsce cieszy się ogromną popularnością wśród uczestników i w ostatnim okresie realizacji projektu, niemal codziennie było odwiedzane przez kilkudziesięciu młodych ludzi. Obecnie prowadzimy z miastem rozmowy odnośnie możliwości stworzenia w nim placówki wsparcia dziennego w formie pracy opiekuńczej, a od stycznia 2023 codziennie pracuje już tutaj dwóch wychowawców. Przygotowujemy się również do odnowienia pomieszczeń i jeszcze lepszego dostosowania ich do potrzeb młodych ludzi dostrzegając ogromny potencjał tej formy pracy. W okresie realizacji projektu organizowaliśmy w drop-in centre, poza stałą działalnością,, m.in.: spotkania z doradcą zawodowym, bezpłatną wypożyczalnię rowerów, turnieje tenisa stołowego, turnieje gier na Playstation, a jego ofertę nieustannie dostosowywaliśmy do potrzeb młodych ludzi. W drop-in centre przez cały okres trwania projektu, pięć dni w tygodniu, w wymiarze średnio 80h miesięcznie, pracował animator (wychowawca – prowadząc również indywidualne wsparcie. Praca animatora ukierunkowana jest na rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich wraz z rozwojem świadomości i ekspresji kulturalnej wśród uczestników. Była to praca trudna bo ogromnie angażująca i odpowiedzialna, żeby wspomóc animatora angażowaliśmy praktykantów, wolontariuszy oraz staraliśmy się tak „operować” pracą zespołu interwencyjnego by był on wsparciem w działalności drop-in centre.

Zadanie 3:

Na potrzeby realizacji tego działania zatrudniliśmy animatora, do którego zadań nalało stworzenie i koordynowanie systemu odrabiania zadań oraz korepetycji dla uczestników projektu. Od początku realizacji projektu mamy do tego jedną osobę, co dostrzegamy jako istotną cechę zbudowanego systemu wsparcia. Animator odpowiedzialny byłt za pozyskanie do projektu wolontariuszy, którzy będą mogli udzielać wsparcia w formie douczania lub pomocy przy odrabianiu prac domowych uczestnikom. To zadanie, wbrew pozorom okazało się bardzo trudnym wyzwaniem. Próbując pozyskać seniorów (emerytowanych nauczycieli) oraz inne osoby, ostatecznie udało się zbudować system oparty na kilkunastu osobach – w większości studentach, ale korepetycji udzielają (bo działanie kontynuujemy nadal) osoby z dużym doświadczeniem w edukacji. W trakcie projektu animator nawiązał kontakt z rodzicami/opiekunami dzieci wymagających korepetycji, pomocy w odrabianiu zajęć. Jego działania w głównej mierze polegały na skoordynowaniu możliwości wolontariuszy z potrzebami dzieci. Wyzwaniem w tym zadaniu okazało się – nie pozyskanie osób udzielających korepetycji, ale utrzymanie w ciągłości i systematyczności osób, które z tego wsparcia miały korzystać. Pracując na co dzień z dziećmi i młodzieżą, które mają zaburzenia więzi, które z kolei wprost utrudniają utrzymywanie relacji społecznych – korepetycje momentami przypominały pogoń za nieuchwytnym. Częstym przypadkiem było, że w dniu korepetycji wolontariusz był na miejscu, nie stawiała się jednak osoba mająca z korepetycji skorzystać. W okresie realizacji projektu pracowaliśmy zepołowo nad wytworzeniem działającego i optymalnego modelu – włączając w to wsparcie rodziców, pozostałych wychowawców, czy nawet rówieśników. Korepetycje i douczanie świadczone w ramach projektu odbywały się zarówno w drop-in centre – z czego z uwagi na zbyt duże zainteresowaniem tym miejscem w końcowym okresie realizacji projektu zrezygnowaliśmy, w pozostałych pomieszczeniach, którymi dysponowało Towarzystwo oraz w domach rodzinnych uczestników. Poza standardowym zaangażowaniem wolontariuszy w korepetycje i douczanie, animator angażował w wolontariat naszych dorastających uczestników oraz absolwentów – pomagali oni przy wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje, włączali się w ten sposób w życie społeczności lokalnej, mając okazję poczucia się odpowiedzialnymi i potrzebnymi członkami społeczeństwa. Na potrzeby realizacji tego zadania pozyskaliśmy kilkunastu wolontariuszy wspomaga naszych wychowawców w codziennej pracy i mimo, że było to bardzo trudne zadanie, największą satysfakcję przynosiły nam codzienne momenty – poprawy oceny, zadowolenia z odpowiedzi lub zrozumienia/polubienia przedmiotu z którym do tej pory dana osoba miała problem. Dla nas jako organizatora dużą wartością jest to, że pomimo zakończenia realizacji projektu nasi wolontariusze pozostali z nami, a wsparcie realizowane jest nadal.

Artykuł

Praca to nasza mocna strona, promocja i pokazywanie siebie raczej niekoniecznie
Tak Kurier.BB pisze o nas – chwalimy się dobrymi rzeczami i dobrymi ludźmi!
Wspominamy o naszej pracy, bo jak Kuba powiedział „Zgodnie z prawem istnieje w naszym kraju zawód komika, natomiast streetworkera – nie.” i udowadniamy, że jesteśmy i jesteśmy potrzebni
Wspominamy również o mega ważnym i dobrym działaniu NIEWIDZIALNI Fundacja MALAK❤ Akcja Adwentowa ks. Adama Szustaka jest na finale, więc warto wejść i sprawdzić Langusta na palmie❤
strona6

Informacja o trwałości projektu „Ulica Kreatywna – akcja relacja”

EFS_kolor_poziom_rgbInformujemy, że zakończyliśmy projekt „Ulica Kreatywna – akcja relacja.” realizowany w okresie od 2017-04-01 do 2019-03-31

W roku 2022 realizujemy zadnia związane z prowadzeniem placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla 84 uczestników, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 20 uczestników, świadczymy również poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne  i prawne oraz mentora rodziny.

Wszystkie usługi są bezpłatne.

informacja_ainformacja2a

Uczymy, edukujemy, wspieramy i pomagamy! 🙂
Rozwijamy się i w tych szczególnie trudnych czasach staramy się wspierać wszystkich naszych podpieczonych i całe ich rodziny 🙂
Od stycznia 2022 realizujemy projekt „Kreatywna szkoła na Ulicy” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG a wkrótce zaprosimy Was na nową odsłonę strony www.ulicakreatywna.pl 🙂szkola
==========================
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Informacja o trwałości. Zakończenie realizacji projektu „Ulica Kreatywna – poszerzenie oferty wsparcia.”

EFS_kolor_poziom_rgbInformujemy, że zakończyliśmy projekt „Ulica Kreatywna – poszerzenie oferty wsparcia.” realizowany w okresie od 2019-08-01 do 2021-12-31 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

 

nr wniosku:WNP-RPSL.09.02.05-24-05GE/18-006-02

W roku 2022 realizujemy zadnia związane z prowadzeniem placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla 84 uczestników (6 wychowawców), placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 20 uczestników, świadczymy również poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne, prawne oraz mentora rodziny i terapeuty uzależnień. Wszystkie usługi są bezpłatne.

Po zakończeniu realizacji projektu Wnioskodawca zapewnia utrzymanie 5 miejsc – zgodnie ze wskaźnikiem: „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”.

Po zakończeniu dofinansowania prowadzimy działalność: zespołu interwencyjnego, mentora rodziny, psychologa, prawnika oraz pedagoga – usługi te są nieodpłatne dla ich odbiorców.

KORKI w mieście

EFS_kolor_poziom_rgb

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała realizuje projekt:

„Ulica Kreatywna – KORKI w mieście. Poszerzenie wsparcia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej.”

   Przedmiotem projektu jest poszerzenie oferty placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej „Ulica Kreatywna” poprzez zwiększenie miejsc (stworzenie dodatkowego zespołu streetworkerów) oraz rozszerzenie oferty wsparcia o bezpłatne douczanie i korepetycje oraz o działalność drop-in centre. Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozytywnego oddziaływania wychowawczego poprzez zwiększenie liczby miejsc i rozszerzenie środowiskowego systemu pracy z dzieckiem i jego rodziną dla 30 osób z terenu Bielska-Białej, w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r.

   Projekt realizowany jest na terenie Bielska-Białej a grupą docelową są dzieci i młodzież z terenu miasta, zagrożone wykluczeniem oraz ich rodzice/opiekunowie. Wzmocnienie pozytywnego oddziaływania wychowawczego poprzez zwiększenie liczby miejsc i rozszerzenie środowiskowego systemu pracy z dzieckiem i jego rodziną dla 30 osób z terenu Bielska-Białej, w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r.

   nazwa beneficjenta:
TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA
wartość projektu: 365 872,50
dofinansowanie z UE: 310 991,62 PLN