Przez Aktywność do Radości mimo Sędziwości

Rządowy Program na rzecz Aktywności społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 ZAJĘCIA  ARTYSTYCZNE

 • Zajęcia taneczne:
  Szkoła Podstawowa nr 37 na Osiedlu Karpackim – poniedziałki  godz. 17:00
  Gimnazjum nr 15 w Wapienicy – środy godz.: 15:00
  Prowadzi Elżbieta Barwicka-Picheta
 • Zajęcia muzyczno- wokalne
  Trwają uzgodnienia z seniorami w Jaworzu i Hałcnowie.
 • Zajęcia teatralne
  Dom Kultury w Olszówce – czwartki godz.: 9: 45
  Jasienica trwają uzgodnienia z seniorami

SZKOŁA  BABCI  I  DZIADKA  w  Nieledwi:

        I termin: 20 – 26 lipiec

        II termin: 24 – 30 sierpień

        Szczegóły wkrótce. 

CZWARTKI  Z  WOLONTARIUSZAMI  60+ w „Bazyliszku”
Kawiarnia „Bazyliszek” – uzgadniamy termin

WOLONTARIUSZE  60 +

Kontakt z opiekunem Marzeną Kłapcią:  605 463 486